• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

Oświadczenia i wystąpienia

W sprawie nowelizacji ustawy o VAT na usługi budowlane.

Załączniki