• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

Oświadczenia i wystąpienia

Oświadczenie w sprawie interpretacji prawnych uwarunkowań gospodarowania nieruchomościami kolejowymi, przyjętej przez NSA w uchwale NSA I OPS 2/16

Załączniki