• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

About senator

Image Here
O senatorze

Stanisław Kogut

Stanisław Kogut - Senator Rzeczypospolitej Polskiej, społecznik wspierający lokalne samorządy, założyciel Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, miłośnik kolei i piłki nożnej. Wielokrotnie nagradzany za wkład w obronę wartości chrześcijańsko-narodowych. Laureat m.in. prestiżowej nagrody im. Jerzego Ciesielskiego. Jest również laureatem Nagrody Ligi Krajowej, za wybitne zasługi dla lokalnych samorządów, wyróżnienie otrzymał w październiku 2010 roku. Otrzymał nagrodę Małopolskiej Policji za wspieranie polityki zintegrowanego bezpieczeństwa.

Kolejne kadencje parlamentarne Stanisława Koguta są realizacją słynnego powiedzenia - Inni mówią, a ja robię. Za punkt honoru przyjął sobie doprowadzenie do realizacji budowy szybkiej linii kolejowej w Małopolsce. W ostatnich latach zorganizował w tej sprawie kilkadziesiąt konsultacji, wizji lokalnych, konferencji i narad w ministerstwie infrastruktury. Dziś, gdy inicjatywa doczekała się opracowań i dokumentacji można mieć nadzieję, że w najbliższych latach ruszy budowa tak bardzo wyczekiwanej linii kolejowej przez mieszkańców Małopolski. Zasłynął również jako budowniczy obwodnicy Biecza, chociaż ta inicjatywa musiała znaleźć poparcie w różnych środowiskach politycznych, jednak jak twierdzi parlamentarzysta - dla dobra regionu trzeba rozmawiać ze wszystkimi, którzy mogą pomóc. Do historii przechodzą organizowane przez Stanisława Koguta pociągi na uroczystości do Katynia - 10 kwietnia 2010 roku i beatyfikacyjne Jana Pawła II - 1 maja 2011 roku.

12

+

LAT PRACY JAKO SENATOR RP

66

+

% POPARCIA W SWOIM OKRĘGU

800

+

SPOTKAŃ ROCZNIE W WYBORCAMI

Stanisław Kogut dał poznać się jako skuteczny społecznik pomagając ludziom będącym w potrzebie, wspierający inicjatywy lokalnych samorządowców. Wybudował nowy dom dla kolejarza z Klęczan, któremu drezyna obcięła nogi, postawił dom dla bezdomnej mieszkanki Długołęki-Świerkli, o której prasa pisała, że mieszkała w rozpadającej się stodole. Pomógł w odbudowie domu dla mieszkanki Świniarska, wychowującej niepełnosprawnego syna, zorganizował pomoc dla rodziny z Witowic Dolnych, która w maju bieżącego roku straciła dom w wyniku pożaru. Pogorzelcy otrzymali cegłę na odbudowę domu i transport materiałów budowlanych na miejsce. Stanisław Kogut wielokrotnie na forum Senatu RP występował z apelami do premiera o szybką pomoc dla powodzian i ludzi dotkniętych osuwiskami zwłaszcza w roku 2010. W Senacie wskazywał także na walory regionu, z którego pochodzi, promując wartości, które wydają się być ponadczasowe. Dzięki determinacji Stanisława Koguta cała Polska dowiedziała się o pochodzącym z Podegrodzia błogosławionym ojcu Stanisławie Papczyńskim, wychowawcy młodzieży, obrońcy narodowych tradycji i patriotyzmu. Podjęto specjalną uchwałę Senatu RP dla uczczenia dokonań tego niezwykłego zakonnika. Mając na uwadze wychowanie młodzieży - senator Kogut występował także przeciw uszczuplaniu przez Telewizję Polską liczby programów edukacyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży, na forum senatu sprzeciwiał się likwidacji szkół przy polskich placówkach dyplomatycznych w krajach arabskich. Senator jest organizatorem konkursów edukacyjnych dla małopolskiej młodzieży. Dużą popularnością cieszył się konkurs pod nazwą "Oni byli świadkami historii", w którym brali udział gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu południowej Małopolski. Dla uczniów z powiatów - nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego organizował lekcje historii prowadzone przez naukowców z Instytutu Pamięci Narodowej. Kilka grup młodzieżowych, dzięki zaangażowaniu senatora brała udział w warsztatach historycznych organizowanych w archiwum IPN w Wieliczce.

Inni mówią, a ja robię

Stanisław Kogut jest znany z tego, że pomaga osobom niepełnosprawnym. Od pięciu lat funkcjonuje stacjonarne i domowe hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach, powstałe z inicjatywy senatora. Obecnie trwają prace budowlane, które w lecie 2013 roku doprowadzą do uruchomienia ośrodka leczniczo-rehabilitacyjnego dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Utworzenie tego ośrodka jest przysłowiowym oczkiem w głowie Stanisława Koguta. Będzie to kolejny ośrodek wybudowany z jego inicjatywy. Dziś w ramach powołanej przez Stanisława Koguta fundacji funkcjonują - Centrum Rehabilitacyjne im. Ojca Pio, kryta pływalnia z ofertą rehabilitacyjną w Stróżach, ośrodek hipoterapii, Warsztaty Terapii Zajęciowej, przedszkole integracyjne, wspomniane hospicja. Z inicjatywy senatora Koguta każdego roku organizowane są spotkania świąteczne dla około trzech tysięcy dzieci pochodzących z ubogich i wielodzietnych rodzin. Dzieci spotykają się ze Świętym Mikołajem i otrzymują wartościowe paczki z ubraniami, przyborami szkolnymi, owocami. Dwa razy do roku z inicjatywy senatora organizowane są międzynarodowe sportowe spartakiady integracyjne dla młodzieży z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Senator zasłynął także jako organizator tzw. papieskich koncertów, które promują postać i nauczanie Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II. To właśnie z rąk senatora Stanisława Koguta i niepełnosprawnej młodzieży w listopadzie 2004 roku Papież Polak przyjął ostatnie w życiu odznaczenie "Amicus Minorum - Przyjaciel Mniejszych". To samo odznaczenie z rąk senatora otrzymał także świętej pamięci Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Lech Kaczyński, ze wspieranie materialne budowy i wyposażania Hospicjum im. Chrystusa Króla. Prezydent przyjął wyróżnienie niemal na rok przed katastrofą smoleńską - w maju 2009 roku.

Stanisław Kogut to również osoba, do której często przychodzą różni sportowcy. To on wprowadził niewielki klub sportowy ze Stróż do I Ligii piłki zawodowej, dzięki senatorowi zostały w Stróżach rozegrane prestiżowe międzynarodowe zawody - etap Małopolskiego Wyścigu Górskiego kolarzy w sierpniu 2008 roku oraz Eliminacje do Mistrzostw Świata Strong Man w sierpniu 2011 roku. Senator zaangażował się w organizowanie opieki lekarskiej nad paraolimijczykami, w tej sprawie występował do Ministra Sportu. W Senacie RP - Stanisław Kogut występował także w sprawie poprawy złej sytuacji finansowej Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem. Ponadto organizuje liczne treningi dla wielu grup wiekowych dzieci i młodzieży przy klubie sportowym Kolejarz Stróże, twierdząc że sport jest dobrą alternatywą dla zagrożeń, które czekają na młodzież w czasie pozalekcyjnym.

Podczas jednej kadencji parlamentarnej senator odbywa średnio około 800 spotkań rocznie w biurach senatorskich w Nowym Sączu, Stróżach, Gorlicach, Limanowej, Krynicy, Zakopanem i Bieczu. Stanisław Kogut występuje z różnymi oświadczeniami na forum Senatu, kilkaset razy zbierał w Senacie głos w różnych dyskusjach. Zaangażowany w pracę Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej uchodzi za jednego z najbardziej aktywnych senatorów w historii wolnej Polski.

(Głos Małopolski)