• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

Aktualności

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak gościł w Gorlicach. Wziął udział w konferencji  nt. „Bezpieczeństwo obywateli Polski lokalnej”

 

W konferencji w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach uczestniczyli  m.in.: Senator RP Stanisław Kogut, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Starosta Gorlicki Karol Górski,  Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki, Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier. Stanisław Nowak, Dyrektor Lasów Państwowych w Krakowie Jan Kosiorowski, Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu Michał Trybus, Prokurator Rejonowy w Gorlicach Tadeusz Cebo, a także burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu gorlickiego z przewodniczącymi miast i gmin.

Konferencja zorganizowana została we współpracy z Komendą Powiatową Policji, Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej, Grupą Zamiejscową Placówki Straży Granicznej, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym  - Grupa Krynicka oraz Strażą Leśną i Nadleśnictwem Gorlice.