• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

News

11 października w Auli Zespołu Szkół Zawodowych w Gorlicach odbył się Jubileusz 60-lecia Koła Polskiego Związku Niewidomych w Gorlicach.Na uroczystej gali zebranych licznie gości przywitał Prezes Koło PZN OM w Gorlicach Jan Gala. Zarys historii i działalności Koła na przestrzeni 60 lat przestawiła była Prezes Teresa Augustyn.

 

W 1947 roku powstała w Polsce pierwsza ogólnopolska organizacja pod nazwą Związek Niewidomych Pracowników Rzeczypospolitej Polskiej, która pięć lat później zmieniła nazwę na Polski Związek Niewidomych. Było to stowarzyszenie wyższej użyteczności, którego celem była służba niewidomym, podnoszenie oraz przywracanie im społecznych wartości. Koło PZN w Gorlicach powstało znacznie później a mianowicie w roku 1957. Założycielem Koła był całkowicie niewidomy pan Różanka. Następnie funkcje przewodniczących zarządu koła pełnili pan Tadeusz Abratowski, Eugeniusz Wodonos, a od 1996 roku pani Teresa Augustyn. Obecnie przewodniczącym zarządu koła jest pan Jan Gala. Pierwsza siedziba Zarządu Okręgowego znajdowała się w Nowym Sączu, natomiast po zmianach administracyjnych w kraju i reorganizacji województw został włączony do okręgu Małopolskiego w Krakowie. Po 35 latach starań  dzięki obecnemu staroście i burmistrzowi Gorlic PZN OM w Gorlicach ma wygodne i ciepłe lokum  przy ul. Bieckiej 9, za co serdecznie dziękujemy – mówiła Teresa Augustyn. Obecnie PZN OM w Gorlicach liczy ponad 160 członków, w tym 11 dzieci.

Podczas uroczystości wręczone zostały liczne odznaczenia. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy obecny na uroczystości Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron wręczył odznaczenia państwowe. Srebrny Krzyż Zasługi odebrała Teresa Augustyn. Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Jan Gala, Jan Rząca, Krystyna Janik.

Ponadto przyznane zostały odznaczenia honorowe PZN oraz odznaczenie Przyjaciel Niewidomych.

W uroczystości wziął udział Senator RP Stanisław Kogut, który objął patronat honorowy, oraz samorządowcy, a także licznie zgromadzeni członkowie i sympatycy Koło PZN OM w Gorlicach.

fot. Krzysztof Gryzło