• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

News

7 października 2017r. mszą świętą, koncelebrowaną przez proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, rozpoczęły się uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz Izby Pamięci, poświęconej śp. Prezydentowi RP prof. Lechowi Kaczyńskiemu. Spotkanie uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej i Kompania Honorowa KOSG w Nowym Sączu.

 

Przy ulicy Pijarskiej 17 w Nowym Sączu na ścianie budynku, gdzie od wielu lat znajduje się biuro senatorskie Stanisława Koguta, odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową, przypominającą, że w latach 1991 - 1993 śp. Prezydent prof. Lech Kaczyński przyjmował mieszkańców Sądecczyzny służąc im swoją pomocą. Uroczystego odsłonięcia dokonali Stanisław Kogut Senator RP – fundator tablicy, Jakub Skiba Wiceminister MSWiA, Wiesław Janczyk Wiceminister Finansów, Piotr Naimski Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wojciech Grzeszek  – Przewodniczący Małopolskiego Regionu NSZZ „SOLIDARNOŚĆ

Listy okolicznościowe z okazji wydarzenia przysłali także Jarosław Kaczyński prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz Beata Szydło Premier RP, którzy z racji pełnionych obowiązków, w dniu odsłonięcia tablicy nie mogli stawić się osobiście.

- To Andrzej Szkaradek, były Przewodniczący NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Regionu Małopolska w roku 1991 zaprosił Lecha Kaczyńskiego do kandydowania do Sejmu z terenu miasta Nowego Sącza – mówi Stanisław Kogut Senator RP. Dlatego też kiedy Lech Kaczyński na początku lat 90. został wybrany posłem z okręgu sądeckiego z ugrupowania Porozumie Centrum, przez trzy kolejne lata w budynku przy Pijarskiej 17 spotykał się z mieszkańcami Sądecczyzny.

- Lech Kaczyński do Nowego Sącza przyjeżdżał zazwyczaj raz w miesiącu na trzy dni w tygodniu: piątek, sobotę i niedzielę. Mimo to nie lekceważył obywateli i potrafił do drugiej, a nawet do trzeciej godziny nad ranem przyjmować ich w swoim biurze. Zawsze znajdował też czas na wyjazd w teren i odwiedziny poszczególnych gmin z terenu okręgu wyborczego nowosądecko-podhalańskiego – mówi Redemptus Kurp, były dyrektor biura poselskiego Lecha Kaczyńskiego. 

W jednym z pomieszczeń urządzono także Izbę Pamięci. Można tam zobaczyć zdjęcia z wizyt prezydenta Polski w Nowym Sączu, jego książki, a także oglądnąć film archiwalny z zarejestrowanych pobytów Lecha Kaczyńskiego w Nowym Sączu. Andrzej Szkaradek, legenda sądeckiej Solidarności zadeklarował również, że będzie przybliżał zainteresowanym w Izbie Pamięci historię Polski z przełomu lat 80 i 90.

W uroczystości udział wzięli prawie wszyscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości z terenu Sądecczyzny. Obecni byli m.in. WIESŁAW JANCZYK - Wiceminister Finansów, PIOTR NAIMSKI - Sekretarz Stanu w KPRM oraz posłowie: BARBARA BARTUŚ, JAN DUDA, ANNA PALUCH oraz senatorowie: JAN HAMERSKI i STANISŁAW KOGUT. Spotkanie także uświetnili: MAREK PŁAWIAK - Starosta Nowosądecki, KAROL GÓRSKI – Starosta Gorlicki, JERZY GWIŻDŻ - Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza, BOŻENA JAWOR - Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza oraz MARTA MORDARSKA Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON, mł. insp. mgr JAROSŁAW TOKARCZYK - Komendant Miejskiej Policji w Nowym Sączu, ppłk. SG STANISŁAW LACIUGA - Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, a także związkowcy NSZZ Solidarność: WOJCIECH GRZESZEK - Przewodniczący Małopolskiego Regionu NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, KRZYSZTOF KOTOWICZ - Kierownik Oddziału nr 1 Regionu Małopolskiego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ ”, ANDRZEJ SZKARADEK - były Przewodniczący NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Regionu Małopolska. Obecne były także liczne poczty sztandarowe i Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej i Kompania Honorowa KOSG w Nowym Sączu.