• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

News

Szanowni Państwo,

W załączanym pliku została umieszczona „Informacja Rady Ministrów o stanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.)”

 

(punkt 22. 47. posiedzenia Senatu). Jednocześnie informuję, że informacja jest również dostępna pod adresem http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatposiedzeniatematy/3771/pliki/matrm47pos.pdf

Attachements
Gallery