• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

Aktualności

W dniu dzisiejszym Powiat gorlicki obchodził  jubileusz 150-lecia swojego istnienia w którym miałem przyjemność uczestniczyć. Powiat gorlicki  powstał bowiem w 1867 roku.

 

Początkowo jego obszar zajmował 875 km kw.  i 56 tys. ludności. Od 1920 roku wchodził w skład nowo utworzonego województwa krakowskiego. W 1932 roku w wyniku reformy administracyjnej zyskał powierzchnię 1082 km kw. i liczył 104 800 mieszkańców. Natomiast  od 1945 roku do 1975 powiat gorlicki wchodził w skład województwa rzeszowskiego. W 1975 r. nastąpiła likwidacja powiatu gorlickiego. Na mapę Polski powrócił on dopiero w 1998 r. W wyniku starań samorządowców miasta i gminy ziemi gorlickiej został on włączony w skład powiatu małopolskiego. 11 października 1998 roku odbyły się pierwsze, wolne wybory samorządowe do Rady Powiatu Gorlickiego i nastąpił  wybór 40-osobowej rady. Rozpoczęła się nowa era powiatu gorlickiego. 30 kwietnia 2002 r. Rady Powiatu Gorlickiego podjęła uchwałę o ustanowieniu herbu, flagi i pieczęci powiatu gorlickiego. 29 maja 2002 r.  nastąpił Akt nadania sztandaru powiatowi gorlickiemu. Fundatorami sztandaru byli radni.

Od 2002 r. Radę Powiatu tworzy 23 radnych.

Starostowie i przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego 1998-2017:

- starostowie:  Andrzej Welc, Witold Kochan, Mirosław Wędrychowicz i Karol Górski

- przewodniczący: Mieczysław Przybylski, Czesław Kłapsa, Marek Bugno.

Następnie uczestnicy uroczystości  udali się, do Skansenu w Szymbarku, który również obchodzi jubileusz 30 – lecia. Tam też zostały  wręczone nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa.