• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

Aktualności

 Krynickie Forum Ekonomiczne to  największe i najważniejsze spotkania liderów świata polityki i biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Krynickie Forum wyrosło na najbardziej znane miejsce spotkań elit gospodarczych w tej części Europy.

 

Jest bowiem doskonałą okazją do debat i nieformalnych rozmów, podczas których politycy wyznaczają poziom zaufania do swoich krajów, niezbędny środowiskom biznesowym do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie przedstawicielom biznesu pozwala na bezpośrednie przedstawienie swoich spostrzeżeń i uwag dotyczących polityki ekonomicznej i regulacyjnej prowadzonej przez rządy i instytucje europejskie.

Fot. Krzysztof Gryzło