• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

News

Dzisiaj 4 września br. w Rożnowie w Hotelu  Heron Live odbyła się konferencja na temat „Zbiornik Rożnowski - jego funkcje, problemy i perspektywy w 75-lecie Elektrowni Rożnów”.

 

Podczas Konferencji mogliśmy obejrzeć  film o Elektrowni Rożnów, a następnie uczestniczyć w oficjalnym otwarciu konferencji którego dokonał Filip Grzegorczyk - prezes Zarządu Tauron Polska Energia, któremu towarzyszył  Zygmunt Paruch – prezes Zespołu Elektrowni Wodnych Rożnów – Czchów. Po wysłuchaniu wystąpień okolicznościowych i  referatów, które wygłosili m.in.: Piotr Naimski - sekretarz Stanu w KPRM „Energetyka wodna a bezpieczeństwo energetyczne kraju”, Wiesław Janczyk - wiceminister finansów – „Plan Morawieckiego a polska energetyka”, Anna Paluch - wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – „Gospodarka wodna w świetle prawa wodnego na przykładzie zlewni Dunajca”. Ponadto referaty wygłosili: Paweł Popielski - Politechnika Warszawska – „Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki - Zapora Rożnów - historia i teraźniejszość”, Edmund Sieinski - dyrektor IMiGM Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór w Katowicach – „Bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznej i zamulenie zbiornika rożnowskiego”, Paweł Ciećko - dyrektor WIOŚ w Krakowie – „Środowiskowe aspekty zbiornika rożnowskiego”, a także Wiesław Pióro - prezes Fundacji Horyzont 36 – „Zbiornik rożnowski jako szansa rozwoju turystycznego regionu”, udaliśmy się na drugą część uroczystości, która odbyła się na terenie Elektrowni Rożnów, gdzie odznaczono zasłużonych pracowników. Była też okazja do wysłuchania występu artystycznego wykonanego przez Tomasza Wolaka, a także zwiedzenia elektrowni, oraz rejsu statkiem po Jeziorze Rożnowskim.