• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

Aktualności

W dniu 7 sierpnia 2017 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się XXXVI Sesja Rady Miejskiej.