• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

Aktualności

W dniu dzisiejszym uczestniczyłem w Centralnych  Uroczystościach  Tygodniowego Odpustu Parafialnego w Krużlowej ku czci Przemienienia Pańskiego. 

 

Była to szczególna sposobność do spotkania się z Jezusem w świątyni, jak również na codziennych ścieżkach naszego życia. Sumę Odpustową i słowo Boże wygłosił kaznodzieja odpustowy – Ksiądz Infułat doktor Adam Kokoszka z Tarnowa.