• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

Aktualności

Odsłonięcie obrazu Pani Ziemi Tuchowskiej i Msza Święta pod przewodnictwem o. Andrzeja Kiełbasy CSsR rozpoczęły kolejny dzień Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. Podczas sumy o godzinie 11:00 swoją pielgrzymkę przeżywali – już po raz dwudziesty – kolejarze. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił krajowy duszpasterz kolejarzy, ks. Eugeniusz Zarębiński.

 

- Sprawujemy Eucharystię, czyli dziękczynienie – przypomniał. - Liturgia słowa tego dnia daje nam klucz do odpowiedzi na pytanie, jak chrześcijanin w swoim powołaniu ma głosić radość Ewangelii. Magnificat można określić portretem duszy Maryi, który jest utkany ze słowa Bożego. Św. Ambroży mówi, że każdy wierzący chrześcijanin poczyna i rodzi w sobie Słowo Boże. Chrystus przypomina, że każdy, kto słucha Jego słów, podobny jest do tego, kto położył fundament na skale. Powinniśmy potwierdzać słowami i czynami, że Ewangelia jest kochana i ceniona w naszych oczach. Prawda o byciu błogosławionym przez Boga jest niezwykle potrzebna. Nasza cywilizacja wzmaga głód i potrzebę bycia błogosławionym. Odważnie głosić Ewangelię to także dobrze zarządzać majątkiem narodowym, jakim jest kolej. Chrześcijaństwo domaga się spójności życia zgodnie z prawdą Ewangelii. Najważniejszy jest wzajemny ludzki szacunek i poszanowanie. Gdy będziecie pracować, abyście byli dla innych błogosławieństwem, abyście odważnie głosili świadectwo Ewangelii – apelował do wiernych kaznodzieja.

Uroczystą sumę zakończył akt oddania kolejarzy Pani Tuchowskiej i tradycyjna procesja z Najświętszym Sakramentem wokół sanktuarium.

Galeria