• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

News

W odpowiedzi na Pana pismo, w pierwszej kolejności chciałbym podziękować za nieustanne zainteresowanie tematyką kolei z pana strony. Jak Pan wie, sprawa przebudowy wiaduktu kolejowego w miejscowości Ptaszkowa (linia nr 96) była powodem wielu spotkań, w których Pan Senator również uczestniczył bądź też był ich innicjatorem.

 

Cała treść pisma w załączonym pliku.

Attachements
Gallery