• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

Aktualności

23 czerwca br. uczestniczyłem w uroczystości Złotego Jubileuszu Kapłaństwa Ks. Kanonika Józefa Pyrka, który rozpoczął się mszą świętą o godz. 11 w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jankowej. Po uroczystościach kościelnych miałem okazję złożyć życzenia księdzu Józefowi oraz pozostałym jubilatom.

 

„Drogi jubilacie, drodzy parafianie Jankowej, trzeba dzisiaj podziękować Panu Bogu za to ze ustanowił w wielki czwartek sakrament eucharystii, bo dzięki temu sakramentowi mamy tak cudownych kapłanów, mieliśmy Prymasa Tysiąclecia Św. Kardynała Wyszyńskiego, mieliśmy Św. Jana Pawła II, gdyby nie było tego sakramentu nie mieli byśmy dzisiaj wspaniałego jubileuszu. Jubileuszu wspaniałego kapłana Judyma, kapłana społecznika o którym głośno się mówi w tej okolicy że posiada dziurawy kapelusz i podartą sutannę. Drogi księże Jubilacie niech Ci to serce ukochanego Jezusa błogosławi w dalszych latach a także w przepięknym roku setnej rocznicy Objawień Fatimskich, gdzie matka powiedziała do tych pastuszków, ze kto się modli do mojego serca, tak ja w godzinie śmierci będę przy nim. Niech Ci to także serce Matki ukochanego Pana, a tak że Matki całego świata błogosławi długim zdrowiem, długimi latami kapłaństwa. A my drodzy katolicy, kiedy idzie walka o Polskę , czy ta Polska ma być laicka czy katolicka prośmy na kolanach o takich kapłanów jak kś. Kanonik Józef jak drodzy jubilaci i wspaniali kapłani. Drogi Księże Jubilacie pamiętam słowa moich ukochanych  rodziców mojej babci , która mi mówiła zawsze całuj ręce kapłańskie bo są to ręce błogosławione i z ogromną radością ucałuje twoje ręce, niech Ci Bóg błogosławi drogi Księże Józefie. Szczęść Boże na dalsze lata”.

Ks. Józef Pyrek – urodził się 13 września 1943 r. w Sterkowcu, należącym do parafii Szczepanów. W 1967 roku przyjął święcenia kapłańskie w katedrze tarnowskiej  z rąk bpa Ablewicza. Na swoją pierwszą parafię został skierowany do Tarnowa - Krzyża. W 1970 r. przybył do parafii Wilczyska. Przez kilka następnych lat związany był z Jankową. Tu dojeżdżał często w trudnych warunkach, aby nauczać religii czy z posługą sakramentalną do chorych. Na przełomie 1972/73 odprawiał Msze św. w sali katechetycznej, którą w późniejszym czasie przebudował, tworząc w ten sposób kościół. Podjęcie starań o utworzenie parafii w okresie komunistycznym nie było łatwe. Ks. Pyrek napotkał na swojej drodze mnóstwo komplikacji m.in. z ówczesnymi władzami. Jednak dzięki swoim uporem w dążeniu do celu, jak i wsparciem mieszkańców, udało mu się dojść do celu. Nie chciał dopuścić, aby władze zamknęły kaplicę. Gdy inspektor budownictwa z Gorlic zaplombował drzwi od kaplicy, zakazując w ten sposób odprawiania mszy św., ks. Pyrek mimo zakazu otworzył te drzwi narażając się na poważne konsekwencje. Został przesłuchany u prokuratora, doszło do śledztwa i rozprawy. Po odwołaniu sprawa ucichła. To wydarzenie skomentował następująco: „Kosztowało to dużo zdrowia, ale Kościołowi to chyba na dobre wyszło”. Od 1976 r. zamieszkał na Jankowej na stałe. Od 1980 r. był proboszczem parafii. Po wybudowaniu pierwszego kościoła podjął prace związane z utworzeniem cmentarza, plebanii, a z czasem w miarę potrzeb o wybudowaniu nowego kościoła parafialnego czy kaplicy dojazdowej. Wszystkie przedsięwzięcia sam inspirował  osobiście i nadzorował. W 2005 r. nadano mu tytuł Honorowego Obywatela Gminy Bobowa. W 2013 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę, pozostając w parafii w charakterze rezydenta. Źródło:(Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jankowej)

fot.Krzysztof Gryzło