• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

News

21 maja br. W Ptaszkowej obchodzono  Dzień Strażaka, który rozpoczął się przemarszem strażaków ochotników z orkiestrą dętą do Kościoła Parafialnego, gdzie o godzinie 14.00 odprawiona została Msza Święta w intencji strażaków, połączona z  uroczystością przekazania relikwii Św. Floriana

 

 Po jej zakończeniu na placu przed remizą OSP odbyły się  uroczystości z okazji Dnia Strażaka, podczas których nastąpiło wręczenie odznaczeń i awansów. W-ce starosta powiatu przekazał tej jednostce promesę na kwotę 4 tysięcy złotych, z przeznaczeniem na zakup sprzętu. Srebrnym Jabłkiem Sądeckim, uhonorowani  zostali także strażacy, których doceniono za ich szczególne osiągnięcia. Odznaczenia wręczał Antoni Koszyk  wicestarosta, oraz radny Powiatu Nowosądeckiego pan Wiktor Durlak. Na zakończenie odbyły się okolicznościowe przemówienia podczas których podziękowałem wszystkim druhom ochotnikom za działalność strażacką, za ich pracę i poświęcanie się dla dobra wszystkich ludzi a szczególnie mieszkańców gminy.