• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

Aktualności

Odpowiedz Ministra Zdrowia na pismo w sprawie objęcia refundacją alemtuzumabu w leczeniu stwardnienia rozsianego.

Cała treść pisma  w załączonym pliku.

Załączniki
Galeria