• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

News

W dniu dzisiejszym 4 Maja na starosądeckich błoniach odbył się  Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

 

 Podczas tego święta Osoby Niepełnosprawne mogły uczestniczyć w zawodach sportowych, występach artystycznych, spotkaniach ze specjalistami, a także w  konferencji poświęconej zagadnieniom rodziny, jako miejsca troski o osobę z niepełnosprawnością. Cała uroczystość rozpoczęła się Mszą św. na ołtarzu papieskim koncelebrowaną przez księży Marcina Kokoszkę dyrektora Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu, oraz Stanisława Olesiaka, w której udział wzięło kilka set uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej oraz różnych stowarzyszeń. Celem Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z niepełnosprawnością, a także zwrócenie uwagi na bariery jakie bardzo często występują m.in. edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp., które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego trybu życia. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na starosądeckich błoniach zapoczątkował cykl wydarzeń, które w Małopolsce potrwają blisko przez dwa miesiące. Organizatorami I Sądeckiego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną byli: senator RP Stanisław Kogut, starosta nowosądecki Marek Pławiak, dyrektor krakowskiego oddziału PFRON Marta Mordarska oraz dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu ks. dr Marcin Kokoszka.