• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

Aktualności

W dniu dzisiejszym,  3 maja uczestniczyłem w  uroczystościach związanych z 226 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz świętem Strażaka.

 

 W ramach obchodów o godz. 9.30 w Bazylice Mniejszej w Grybowie, odprawiona została uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny. W tym samym czasie swoje święto Dzień  Strażaka  obchodzili strażacy z terenu miasta i gminy Grybów. Po zakończonej Mszy Św. poczty sztandarowe, strażacy, delegacje poszczególnych organizacji i zakładów pracy udały się przy dźwiękach orkiestry dętej z Florynki do parku miejskiego, pod pomnik Ofiar Faszyzmu i Bohaterów Ziemi Grybowskiej, którzy polegli w walce o wolność. Po odegraniu hymnu państwowego, złożone zostały wiązanki kwiatów oraz wygłoszone okolicznościowe przemówienia. W uroczystościach licznie uczestniczyła młodzież, harcerze, skauci, delegacje szkół a także samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz liczni mieszkańcy Grybowa i okolic.