• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

News

Udział w sesjach Rad Gmin, Miast czy Powiatu traktuję jako doskonałą okazję do tego aby wiedzieć, co „piszczy” w danym samorządzie. Interpelacje składane przez radnych w imieniu mieszkańców, są dla mnie uzupełnieniem wiedzy o problemach z jakimi spotyka się społeczeństwo. W ostatnim czasie uczestniczyłem w Sesji Rady Miasta Nowego Sącza oraz Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.