• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

News

Samorządy chętnie inwestują w infrastrukturę sportową. Dzisiaj w Staszkówce (Gmina Moszczenica) wspólnie z Panem, Wójtem Jerzym Wałęgą oraz zaproszonymi gośćmi oficjalnie przecięliśmy wstęgę otwierając nowoczesną halę sportową przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Niezmiernie cieszę się, że uczniowie tej szkoły będą mogli korzystać z komfortowej sali gimnastycznej, której dotychczas nie było. Życzę by słowa Jana Pawła II widoczne dzisiaj na przygotowanej dekoracji: „Oby sport promował radość życia, odpowiedzialność, zdolność do poświęceń i szacunek dla każdego człowieka” były zawsze w Waszych sercach.