• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

News

Nowy samochód OSP Nowy Sącz – Biegonice robi niesamowite wrażenie. Symboliczne przekazanie kluczyków do wozu nastąpiło w miniony wtorek na płycie rynku w Nowym Sączu. Wręczenia dokonał Prezent Ludomir Handzel. Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki był możliwy dzięki montażowi finansowemu: WFOŚ/NFOŚ – 260 tys. zł., KSRG – 200 tys. zł., Miasto Nowy Sącz – 250 tys. zł., Samorząd Województwa – 50 tys. zł. oraz środki własne OSP – 189,6 tys. zł. Wartość wozu to około 950 tys. zł. Serdecznie gratuluję druhom OSP Nowy Sącz – Biegonice pozyskania środków na nowy wóz strażacki. Ich wytrwałość oraz zapał przyniosły efekty, z których tak naprawdę korzystać będą wszyscy mieszkańcy. Trzeba pamiętać,  że dobre wyposażenie druhów strażaków to przede wszystkim bezpieczeństwo samych mieszkańców. Oby okazji do wykorzystania nowego wozu było jak najmniej, a jeśli już to niech służy jak najlepiej.