• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

News

Ostatni weekend spędziłem na spotkaniach z wyborcami w powiecie gorlickim oraz nowosądeckim. Jarmark Św. Michała w Ropie oraz VIII Hubertus okręgu krynickiego i nowosądeckiego PZŁ. Dziękuję za miłe przyjęcie i do zobaczenia za rok.