• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

News

Pod obeliskiem poświęconemu Polskiemu Państwu Podziemnemu, który znajduje się przy Alei Batorego w Nowym Sączu złożyliśmy kwiaty. Wspólnie z parlamentarzystami, samorządowcami, służbami mundurowymi oraz środowiskami kombatanckimi chcieliśmy uczcić 80. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i 75. rocznicę powołania I Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej.