• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

News

Jednostka OSP Biała Niżna otrzymała nowy wóz bojowy o wartości ponad 200 tysięcy złotych. Środki finansowe na jego zakup jednostka otrzymała w większości od Gminy Grybów, było to 170 tysięcy. Osobiście o to zabiegali panowie radni Adrian Czochór oraz Krzysztof Oleksy. Mieszkańcy Białej Niżnej mogą być dumni z tego jakich ochotników mają, z tego jak wygląda remiza czy funkcjonuje jednostka. Ja pamiętam jeszcze stary budynek remizy, w miejscu starego przedszkola. Pamiętam czasy, gdy strażacy z Białej wyjeżdżali ręczną pompą na wozie konnym. Dzisiaj, dzięki staraniom wielu strażaków, wśród nich Pana Komendanta, a także dh Antoniego Kmaka. Okolicznościowy apel był okazją do wręczenia wyróżnień dla zasłużonych strażaków. Wszystkim druhom życzę jak najmniejszej ilości akcji, a wóz bojowy niech służy. Na konie dziękuję Panu Wójtowi Jackowi Migaczowi za zaangażowanie w sprawy strażackie, słyszymy o kwotach jakie gmina przeznacza i pozyskuje na straż. To cieszy. Ze swej strony deklaruję, wszelką pomoc na rzecz naszych wspaniałych ochotników.