• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

News

Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie świętowało w sobotę, 28 września przepiękny jubileusz 100-lecia istnienia. Grybowski ogólniak, bo tak zwykło się mówić, miał wyjątkowe szczęście do osób, które pełniły bądź pełnią funkcję dyrektora szkoły. To ich dbałość o poziom kształcenia sprawia, że liceum może poszczycić się wieloma znamienitymi absolwentami. To prawdziwa kuźnia talentów. Warto przytoczyć tutaj takie nazwiska jak chociażby pan Franciszek Krok wybitny fizyk czy pani Maciejewskiej, wykonującej japońskie kimona. Gratuluję raz jeszcze całej społeczności szkolnej na czele z Panem Dyrektorem dr Tomaszem Walickim oraz życzę kolejnych pięknych jubileuszy.