• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

News

Z nieukrywaną radością przyglądałem się zawodom pożarniczym dla Młodzieżowych Drużyn pożarniczych z terenu Gminy i Miasta Grybowa. Widząc młodych ludzi, którzy angażują się od najmłodszych lat w działalność jednostek OSP, możemy być spokojni o swoje bezpieczeństwo. Na stadionie w Grybowie było doskonale widać jak wiele sprawności ale i profesjonalizmu mają Ci młodzi ludzie. Gratuluję zarówno Panu Burmistrzowi Pawłowi Fydzie jak i Panu Wójtowi Jackowi Migaczowi organizacji zawodów oraz tak wspaniałych młodych mieszkańców.