• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

News

W dniu 01 września miałem zaszczyt uczestniczyć w uroczystości Łososińskiego Święta Plonów. Święto inspirowane tradycyjnymi dożynkami odbyło się przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna.

 

Warto zaznaczyć, że to największe święto rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznej pracy, jest silnie powiązane z kulturą chrześcijańską. Trzeba też pamiętać że lokalne święto plonów to nie tylko dziękczynienie za plony, nie tylko hołd złożony pracy na roli, nie tylko ludowa zabawa, ale to również wyraz naszego lokalnego patriotyzmu.