• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

News

30. rocznica wolnych wyborów do Senatu. Uroczyste 80. posiedzenie Senatu RP

Źródło: http://www.flickr.com/photos/senatrp

Attachements
Gallery