• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

News

W piątek, 5 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe Solidarności Rolniczej i Robotniczej w Starym Sączu organizowane przez pana Jana Kupczaka.

 

W uroczystości wzięli udział m. in. posłowie Jan Duda, pani poseł Anna Paluch,  Senator RP Stanisław Kogut, pan Andrzej Szkaradek, Krzysztof Kotowicz, Starosta powiatu Nowosądeckiego Marek Pławiak, Radny Sejmiku Wojewódzkiego  Witold Kozłowski, Radny Powiatu Nowosądeckiego Jan Gomółka a także wielu innych gości. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania. Było także okazją do podsumowania minionego  roku. Dla wszystkich uczestników uroczystości, organizatorzy, przygotowali wspaniały wigilijny poczęstunek.